Έξυπνες Τεχνολογίες απ' τον HWACHEON

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερα στοιχεία για τις τεχνολογίες που συνοδεύουν τις μηχανές HWACHEON. Οι τόρνοι και τα κέντρα κατεργασίας συνοδεύονται με τις ανάλογες τεχνολογίες για την μέγιστη απόδοσή τους. Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν μηχανικά, και ηλεκτρονικά μέρη καθώς και λογισμικά.

TOOL LOAD DETECTION SYSTEM

Το σύστημα HTLD παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες κοπής το φορτίο ατράκτου σε σχέση με την πρόωση κοπής. Έτσι αναπροσαρμόζει την ταχύτητα κοπής ανάλογα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του κοπτικού και των ρουλεμάν της ατράκτου από απότομες μεταβολές κοπής. Μέτρηση του φορτίου του εργαλείου κατά την κοπή σε πραγματικό χρόνο. Μειώνει την πιθανότητα σπασίματος του εργαλείου. Σε περίπτωση μεγάλης φθοράς ή σπασίματος του εργαλείου η μηχανή σταματά αυτόματα.

CUTTING FEED OPTIMIZATION SYSTEM

Με την ενεργοποίηση OPTIMA, η πρόωση και η ταχύτητα μεταβάλλονται έτσι ώστε να υπάρχει πάντα το ίδιο φορτίο στο εργαλείο. Το Control δείχνει σε γραφικό περιβάλλον το φορτίο και την πρόωση. Εύκολος χειρισμός με απλή χρήση G εντολής. Ποικιλία δεδομένων διαχείρισης σύμφωνα με το εργαλείο και τη διαδικασία. Συνδυάζεται με τη λειτουργία HTLD. Μειώνεται ο χρόνος κατεργασίας δραστικά απ’ την στιγμή που μεταβάλλονται οι συνθήκες κοπής αυτόματα και δυναμικά σε πραγματικό χρόνο.

EFFICIENT CONTOUR CONTROL SYSTEM

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας smoothing interpolation, “ο υπολειπόμενος χρόνος δεδομένων CAM μειώνεται” Με την λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης υπερφόρτωσης, “ασφαλής λειτουργία παραγωγής χωρίς την παρουσία χειριστή είναι πλέον εφικτή¨ Δίνεται η επιλογή προτεραιότητας Ταχύτητας ή Ακρίβειας με σαφή και απλά βήματα σε γραφικό περιβάλλον για κάθε δοκίμιο ή παραγωγή με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της απόδοσης Προγραμματισμός με NC πρόγραμμα ευκολά και απλά σε (G-code)

REAL-TIME GEOMETRIC COMPENSATION SYSTEM

Το HRGC βαθμονομεί την ορθογωνικότητα των εργαλειομηχανών σε πραγματικό χρόνο, η οποία αλλάζει λόγω των μεταβολών της θερμοκρασίας και των θερμικών επιπτώσεων της μηχανουργικής κατεργασίας. Η ορθογώνια διακύμανση είναι η πλέον εμφανής στην κατεύθυνση Y-Z για τα οριζόντια κέντρα κατεργασίας και η βαθμονόμησή της ελαχιστοποιεί το ορθογώνιο σφάλμα που προκαλείται από αλλαγές στη θέση μηχανουργικής κατεργασίας.

FRAME DISPLACEMENT CONTROL SYSTEM

Κατά την συνεχή μετακίνηση των αξόνων, η ανάπτυξη της θερμοκρασίας στα μηχανικά μέρη κινούμενα και μη, δημιουργεί μετατόπιση της γεωμετρίας της μηχανής με αποτέλεσμα τη λανθασμένη θέση των αξόνων. Αισθητήρες θερμοκρασίας μετρούν συνεχώς την εκάστοτε μεταβολή της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στα χυτά μέρη της μηχανής και αντισταθμίζει τους άξονες μετακίνησης ανάλογα των θερμοκρασιών αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο.

M-CODE / G-CODE

Επρόκειτο για αυτόματο σύστημα καλιμπραρίσματος 5-αξονικών μηχανών (MAPPING). Το σύστημα αυτό αποτελείται από το λογισμικό παραμετροποιημένο για την εκάστοτε μηχανή σε συνδυασμό με Touch probe Renishaw. Το σύστημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να καλιμπράρουμε τη μηχανή αναπάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας ανεξαρτήτου θερμοκρασίας και εργασίας.

REAL-TIME OPERATING STATUS MONITORING SOLUTION

Επρόκειτο για αυτυτόματο σύστημα ελέγχου κατάστασης μηχανής και ενημέρωσης μέσω δυκτίου σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα που συλλέγονται, παρουσιάζονται στον χρήστη σε σταθμούς λέγχου όπως σε ένα PC ή ένα κινητό τηλέφωνο.

SPINDLE DISPLACEMENT CONTROL SYSTEM

Αντιστάθμιση της Δυναμικής διαστασιολογικής απόκλισης της ατράκτου που δημιουργείται από τη φυγόκεντρο και από την αύξηση της θερμοκρασίας, σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια αισθητήρων θερμοκρασίας.

PROCESS MONITORING CONTROL SYSTEM

Επρόκειτο για λογισμικό σε σταθμό εργασίας PC με το οποίο ιεραρχούμε την παραγωγή ή αλλάζουμε το φασεολόγιο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της παραγωγής. Με το σύστημα αυτό είμαστε εσε θέση να εκτιμήσουμε τους χρόνους διαδικασίας παραγωγής.

LATHE CALCULATOR FUNCTION

Επρόκειτο για σύστημα εισαγωγής δεδομένων στον Controller χωρίς τη χρήση αριθμομηχανής.

WORK / TOOL COUNTER MANAGEMENT

Ελέγχει καθημερινά τον αριθμό και τη χρήση των εργαλείων κατά τη διαρκεια της παραγωγής.

WORKPIECE CLAMP OF CHUCK

Για τη βελτίωση συγκράτησης κομματιών στο τσο των τόρνων, το σύστημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα ελέγχου ευαισθησίας του αισθητήρα μεταξύ 0-10V.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ